Školský internát Pekná cesta 4 na Facebook-u
 
Dôležité údaje
Školský poriadok
Žiadosť o prijatie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie na školský rok 2017/2018 vo formáte .pdf