Školský internát Pekná cesta 4 na Facebook-u
 
Dôležité údaje
Školský poriadok
Žiadosť o prijatie
Na stiahnutie:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Školského internátu za školský rok 2007/2008
vo formáte .doc alebo vo formáte .pdf.