Skip to main content

Vážení rodičia a žiaci

Školský internát je súkromné školské zariadenie založené v roku 1994.

Prvoradým cieľom je pre nás vytvorenie kultivovaného prostredia a dobrých podmienok na štúdium aj trávenie voľného času s poskytnutím komplexných služieb pre ubytovaných žiakov.

Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu, prísť sa osobne presvedčiť, v akom prostredí by malo Vaše dieťa bývať počas štúdia v Bratislave. Spoločným cieľom Vás aj nás je, aby sme zo študentov vychovali ľudí nielen vzdelaných, ale aj slušných. Veľmi nám záleží na otvorených a úprimných vzťahoch a radi by sme boli s Vami v úzkom kontakte tak, aby medzi nami panovala zhoda v dôležitých otázkach výchovy.