Skip to main content

Základná funkcia školského zariadenia Školský internát

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie podľa Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy č.196 z roku 1994.

Vyhláška MŠ SR č.196/1994 obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré upravujú spôsob zriadenia a zrušenia zariadenia, riadenia, spôsob prijímania, prepúšťania a vylučovania žiakov, kategorizáciu hygienických požiadaviek na prevádzku, ubytovanie a stravovanie žiakov, výchovno-vzdelávaciu prácu, Školský poriadok a starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov.